Współczesne Wyzwania Kobiety Lidera

Współczesne Wyzwania Kobiety Lidera

Współczesne Wyzwania Kobiety Lidera Współczesne

WYZWANIA KOBIETY LIDERA

17 – 18 października 2011 r. Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa

Kobiety posiadają wrodzone umiejętności będące kluczem do osobowości LIDERA – potrafią lepiej zrozumieć grupę i jej potrzeby, a także scalać zespół, wspierać działanie innych, motywować oraz inspirować. We współczesnym biznesie kobiety mają szansę zajmować wiele kluczowych stanowisk, uczestniczyć w procesach decyzyjnych, podejmować wyzwania i skutecznie zarządzać zespołami i Firmą.

10% WARTOŚCI OPŁATY ZA KONFERENCJĘ ZOSTANIE PRZEKAZANE NA STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” WARSZAWA – CENTRUM

Celem konferencji jest odkrycie lub wzmocnienie cech dobrego przywódcy dzięki:

 • POZNANIU RÓŻNIC w stylach zarządzania pomiędzy kobietami i mężczyznami;
 • ZROZUMIENIU KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW wpływających na odnoszenie sukcesów
 • w świecie biznesu;
 • POGŁĘBIENIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI z zakresu technik antystresowych i lepszego zarządzania emocjami;
 • NAUCE ROZPOZNAWANIA I DOSTOSOWYWANIA się do zmian zachodzących
 • we współczesnym świecie oraz zarządzania nimi.

PRELEGENTKI KONFERENCJI:

MARIA ROTKIEL –  Psycholog, Terapeuta Poznawczo – Behawioralny, Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.Współzałożycielka Pracowni Poznawczo – Behawioralnej. Wieloletni konsultant psychologiczny w mediach. Prowadzi cykl treningów, dedykowanych specjalnie dla kobiet, rozwijających świadomość własnej kobiecości i indywidualnego potencjału.

DOROTA JAŚLAN – specjalistka z zakresu komunikacji, zarządzania efektywnością osobistą i zespołową oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a także przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz były Członek Zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

17 października 2011 r.
9:00 – 16:00

KULTURY PŁCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Prognozy na przyszłość. Typy kultury organizacyjnej i rola kobiet i mężczyzn.

KOMUNIKACJA W BIZNESIE – JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SIEBIE POPRZEZ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 • Męski i kobiecy styl wypowiadania się. Analiza porównawcza autoprezentacji kobiet i mężczyzn
 • Bariery i utrudnienia komunikacyjne w wystąpieniach
 • Co mówi Twoja mowa ciała? Jakich słów używasz i jaki przez to kreujesz wizerunek?
 • Siła osobowości i jej znaczenie w wystąpieniach publicznych

JAK MOTYWOWAĆ I PRZEWODZIĆ W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 • Zmiany – jak nimi zarządzać?
 • Analiza reakcji na zmiany – charakterystyka typowych zachowań
 • Co to jest zarządzanie różnorodnościąw organizacji?
 • Męski i kobiecy styl komunikowania się, zarządzania – jakie zmiany obserwujemy?
 • Zarządzanie wiekiem – jakie wyzwania przed nami stoją?
 • Zarządzanie na odległość. Jak zarządzać pracownikami na odległość?

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ I ZARZĄDZAĆ KAŻDYM POKOLENIEM

 • Cztery pokolenia – cztery różne aspekty motywacji
 • Nowe pokolenia – pokolenie X, Y ich wartości i styl działania.
 • Intermentoring – symbol współczesności

PRELEKCJA DOTYCZĄCA PROFILAKTYKI WALKI Z RAKIEM PIERSI

PRELEGENCJĘ POPROWADZI PAN DR WIKTOR CHMIELEWSKI – KIEROWNIK SAMODZIELNEJ PRACOWNI EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

18 października 2011 r.
9:00 – 16:00

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – A ZACHODZĄCE ZMIANY

 • Co to jest inteligencja emocjonalna? Jak inteligentnie radzić sobie ze zmianami w życiu i biznesie?
 • Pamięć emocjonalna kobiet
 • Jak zarządzać pozytywnymi i negatywnymi emocjami? Jak wzbudzać u siebie i u innych pozytywne emocje?
 • Emocje i asertywność – czy kobiety są mniej asertywne?
 • Jak radzić sobie z „toksycznymi” ludźmi?
 • Zdolność do podejmowania działań w oparciu
  • o informację uzyskaną z emocji
  • „Koło życia” – godzenie ról w osobistym rozwoju

ZMIANY A STRES

 • Jak radzić sobie ze stresem w procesie zmian?
 • Opór wobec zmian – techniki pokonywania oporu u siebie i innych
 • W co warto inwestować naszą energię i czas?
 • Godzenie wartości – czy grozi mi wypalenie zawodowe – choroba XXI wieku?

TECHNIKI ANTYSTRESOWE I RELAKSACYJNE

 • Odreagowywanie – jak pozbyć się nadmiaru negatywnej energii. Jak skierować negatywną energię w pozytywnym kierunku?
 • Oddychanie – jak dotlenić organizm w sytuacji stresu czyli praktyczne techniki oddechowe
 • Odpoczynek – jak wykorzystać relaks do regeneracji sił
 • Techniki odzyskiwania wewnętrznego spokoju:
 • Uspokajające ćwiczenia;
 • Wizualizacja;
 • Uspokajające sugestie;
 • Zmienianie nawyków.

Global Business Center Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00 – 613 Warszawa
Tel.: (22) 830 05 91
Fax: (22) 830 05 04
Internet: www.globalbc.pl
E-mail: globalbc@globalbc.pl

17 – 18 października 2011 r. Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa


Autor: Patrycja Bydlińska

Twórczyni lifestylowego i kulinarnego bloga Dailytips.pl. Autorka ponad 1000 artykułów na temat diety, urody i zdrowego stylu użycia. Wielbicielka zwierząt. Współtwórczyni e-magazynu Kakadu. Właścicielka sklepu Talia24.pl z naturalnymi kosmetykami z najdalszych zakątków świata.

Dodaj komentarz