Wcześniejsza emerytura kobiet

Wcześniejsza emerytura kobiet

Wcześniejsza emerytura kobiet

Chyba każdy słyszał żartującego tatę, brata czy wujka, który twierdził, że zazdrości kobietom wcześniejszej emerytury, bo mogą sobie szybciej odpocząć. Sporo z nas na pewno zetknęło się również ze stwierdzeniem, że wcześniejszy wiek emerytalny kobiet to czysta niesprawiedliwość wobec mężczyzn. A może właśnie jest na odwrót? Może jest to krzywdzące wobec płci pięknej?

Wiek emerytalny w Europie

Średnia wieku w jakim  przechodzi się na emeryturę w Unii Europejskiej to 56 lat dla kobiet i prawie 58 lat dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o granicę wieku emerytalnego dla obu płci to kraje starego kontynentu możemy podzielić na cztery obozy.  W pierwszym znajduje się Polska wraz z Ukrainą, Rosją, Białorusią, Litwą, Rumunią, Szwajcarią, Słowenią czy Bułgarią. Państwa te zachowują zróżnicowany wiek emerytalny, a co więcej, niektóre z nich podnoszą coraz wyżej granicę wieku. W drugim obozie możemy wyróżnić wielką Brytanię, Austrię, Włochy, Maltę oraz Grecję. Są to kraje, które zdecydowały się na podjęcie kroków w celu zrównania wieku emerytalnego, lecz nie rozpoczęły jeszcze żadnych działań w tym kierunku. Trzecia grupa składa się z organizmów państwowych, takich jak Belgia, Węgry, Słowacja, Czechy bądź Łotwa i Estonia, które rozpoczęły już proces wyrównywanie wieku odejścia na emeryturę przez przedstawicieli obu płci. Czwarta i ostatnia zbiorowość to kraje, gdzie obywatele przechodzą w stan spoczynku zawodowego w tym samym wieku, niezależnie od płci. Należy tu wymienić między innymi:

 • Danię
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Portugalię
 • Hiszpanię
 • Irlandię
 • Holandię
 • Francję

Interesujące wydają się poza tym przeprowadzane reformy. Na przykład w Czechach wiek emerytalny zrównywany jest tylko dla kobiet nie posiadających dzieci, a Słowacja postanowiła zaprzestać warunkowania wieku emerytalnego obywateli od liczby potomstwa.

Dążenia do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Kogo ratowano najpierw, gdy tonął Titanic? Odpowiedź jest prosta – kobiety i dzieci. Wynikało to między innymi z faktu, że kobiety zawsze trkatowano jako słabszą płeć, bardziej kruchą, delikatną, a także zależną od mężczyzn. Pogląd taki widać w niższym wieku emerytalnym pań. Obecnie jednak coraz więcej rządów dąży do ustalenia jedenego momentu przejścia na emeryturę dla obu płci. Czemu? Jest kilka przyczyn tego zjawiska:

 • kobiety są coraz aktywniejsze zawodowo
 • nastąpiła zmiana modelu rodziny i czasem to matka czy żona jest głową rodziny oraz głównym żywicielem
 • rośnie przeciętna długość życia, przy czym to panowie szybciej przenoszą się do innego świata
 • spada dzietność, a co za tym idzie społeczeństwa kurczą się i starzeją
 • ze względu na skromniejsze świadczenia, jako skutek niższych płac i krótszego stażu pracy, emerytki są bardziej niż ich rówieśnicy narażone na ubóstwo i marginalizację

Unowocześnienie systemów emerytalnych, a więc dostosowanie ich do współczesnych realiów demograficzno – ekonomicznych mogłoby złagodzić negatywne skutki sytuacji. Poza tym, późniejsza emerytura dla kobiet oznaczałaby zapewnienie im odpowiedniego poziomu finansowego na starość.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz