Usługi opiekuńcze – żłobki i przedszkola

Usługi opiekuńcze – żłobki i przedszkola

Usługi opiekuńcze – żłobki i przedszkola

We współczesnym świecie rodzice często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby opiekować się swoimi dziećmi. Życie zawodowe w wielu wypadkach koliduje z rolą rodzica czy opiekuna. Właśnie dlatego niezwykle pomocnymi instytucjami są przedszkola i żłobki oferujące usługi opiekuńcze skierowane do dzieci.

Czym jest żłobek?

Żłobek jest instytucją, której celem jest  opiekowanie się zdrowymi maluchami między szóstym miesiącem a trzecim rokiem życia. Świadczenia oferowane przez żłobki mają także realizować pewne elementy  profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej. Pośród konkretnych, gwarantowanych prawnie, zadań placówek należy wymienić:
zapewnienie : opieki wychowawczej i pielęgniarskiej, bezpiecznych warunków, zajęć wychowawczo – dydaktycznych pobudzających i ukierunkowujących rozwój psychomotoryczny, indywidualnego rozwoju, właściwego ze względu na potrzeby młodego organizmu wyżywienia
współpracę z rodzicami w zakresie wychowania, opieki i pielęgnacji dzieci
aktywne działania skierowane do rodziców, mające promować oświatę zdrowotną oraz zdrowy tryb życia

Parę słów o przedszkolach

Przedszkole funkcjonuje jako placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci od trzeciego roku życia aż do początku nauki w szkole. Pobyt malucha w instytucji nie jest obowiązkowy, poza tzw. „zerówką” czyli ostatnim rokiem,  choć uważa się że uczęszczanie do przedszkola sprzyja rozwojowi  dziecka na różnych płaszczyznach, między innymi edukacyjnej. Przedszkolak uczy się samodzielności, a także kontaktów z rówieśnikami.  Do zadań przedszkola należy:

  • zapewnianie właściwych warunków rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, umysłowego, społecznego
  • przygotowanie do nauki w szkole
  • zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom, których rodzice pracują
  • wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w rozwoju malucha

Pierwsze przedszkole, pod nazwą „ogród dziecięcy”, zostało założone przez Friedriecha Wilhelma Augusta Froebela na początku XIX wieku.

Przyzakładowe żłobki i przedszkola

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być użyte między innymi w celu  wsparcia finansowego zakładowych obiektów socjalnych oraz utworzenia ich. Chodzi tu również o przyzakładowe  żłobki i przedszkola. Bardzo istotną informacją jest fakt, że pracodawca, który zatrudnia dwadzieścia i więcej osób ma obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostali pracodawcy mogą wedle swoich preferencji wypłacać świadczenia urlopowe bądź też tworzyć fundusz.
Przyzakładowe przedszkole lub żłobek, muszą posiadać:

  • odpowiednio dużą powierzchnię i ilość pomieszczeń, w tym również dodatkowych
  • odpowiednie warunki ogrzewania i oświetlenia
  • właściwe wyposażenie, meble, zabawki, urządzenia sanitarne
  • sprzęt i pomoce dydaktyczne

Aby placówka mogła zaistnieć, potrzebna jest aprobata  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a także komendanta powiatowego bądź miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Brak wolnych miejsc w żłobkach i przedszkolach

Zapisanie dziecka do przedszkola nie jest obecnie tak łatwą sprawą jak kiedyś. Współcześnie jest znacznie więcej chętnych niż dostępnych miejsc, co oznacza prawdziwy wyścig szczurów w wymiarze przedszkolnym. Ci rodzice, którzy nie zapisali dość szybko swoich pociech do danej placówki, muszą cierpliwie czekać na długiej liście rezerwowej.
Rekrutacja na kolejny rok (przed)szkolny ma miejsce już w  kwietniu, a nawet i w marcu.

Usługi opiekuńcze a życie zawodowe kobiet

Młodzi rodzice mają w pewnym stopniu utrudnione poruszanie się po rynku pracy. Zmuszeni są dzielić swój czas między obowiązki w ramach realizowania się jako ojciec czy matka, a także jako pracownik. Jak pokazują badania, w Wielkiej Brytanii i u naszych sąsiadów Niemców, posiadanie dziecka poniżej trzeciego roku życia znacznie podnosi ryzyko bezrobocia. Co ciekawe, w Szwecji liczba oraz wiek potomstwa, nie mają wpływu na zatrudnienie rodziców. Polska znajduje się gdzieś w połowie pomiędzy tymi dwoma skrajnymi modelami. Bycie matką nie skłania do przerwania kariery zawodowej, lecz w znacznym stopniu zmienia zasady na jakich kobieta uczestniczy w procesach rynku pracy.

Niezwykle istotną kwestią mającą duże znaczenie dla rodziców posiadających małe dzieci jest  dostęp do usług opiekuńczych. Mało optymistycznym akcentem jest fakt, że Polska wyróżnia się na tym tle raczej jednym z najniższych poziomów świadczeń w Europie. Zaledwie 2% dzieci uczęszcza do żłobka, natomiast 36,2% do przedszkola. W Szwecji dane te prezentują się znacznie lepiej i wynoszą odpowiednio 39,5% oraz 86,6%.

Niezaprzeczalnym plusem publicznych żłobków i placówek przedszkolnych w naszym kraju jest ich niski koszt, w porównaniu do innych krajów starego kontynentu.

 

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz