Osteoporoza – milczący wróg

Osteoporoza - milczący wróg

Osteoporoza – milczący wróg

Osteoporoza w większości przypadków przebiega bezobjawowo, powoli rozwijając się przez wiele lat. Mimo to często zdarza się, że pierwszym zauważonym objawem jest złamanie, kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium.

Symptomów choroby może być wiele, jak bóle kręgosłupa, krzyża, między łopatkami. Symptomy te wskazują jednak także na zmiany zwyrodnieniowe lub inne zaburzenia, nie dając żadnych wskazówek by działać dla zachowania zdrowia.

Na jej wystąpienie wpływa wiek, płeć, rasa, dziedziczne czynniki ryzyka, szczególne zmiany w funkcjonowaniu organizmu (np. menopauza u kobiet, kiedy niedobór hormonów jak estradiol czy progesteron może powodować nawet 7 procentowy spadek masy kostnej rocznie), zaburzenie miesiączkowania, tryb życia, używki, elementy diety i odpowiednie bogactwo witamin i inne.

Osteoporoza uchodzi w części za chorobę cywilizacyjną. To ogólna choroba układu szkieletowego, charakteryzująca się niską masą kości oraz zaburzeniami architektury tkanki kostnej.

Spośród możliwych badań nieinwazyjnych badanie densytometrem jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie osteoporozy, umożliwia dokładne i precyzyjne zmierzenie masy kostnej (z dokładnością do 1%).

W efekcie densytometrii możliwe jest stworzenie komputerowego obrazu struktury kości. W porównaniu z testami biochemicznymi, które przy osteoporozie nie powikłanej będą się mieścić w granicach normy, czy obrazowym badaniem rentgenem, pokazującym dopiero znaczne ubytki (ale już ponad 30 %). Densytometria jest badaniem pewnym. Jest to o tyle ważne, gdyż najpewniejszymi metodami leczenia osteoporozy jest profilaktyka i działania hamujące. Ten fakt w sposób istotny podkreśla wagę badań i możliwości wczesnego rozpoznania postępu osteoporozy. Leki odbudowujące są rzadziej stosowane, a ich skuteczność często uchodzi za wątpliwą.

Badanie densytometryczne kości jest możliwe w BALTICA Wellness & Spa. Jest to badanie całkowicie bezbolesne i nieszkodliwe dla zdrowia. Badanie trwa kilka minut, a komputer przedstawia wynik w postaci wykresu i tabeli.

W densytometrze zastosowano najnowocześniejszą metodę tzw. absorpcjometrii, podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego, dającej obraz dobrej jakości, pozwalającej na skrócenie czasu badania i nie narażającej osoby badanej na znaczące dawki promieniowania. Tą metodą bada się gęstość minerałów kręgosłupa, kości udowej lub całego szkieletu.

Określenie stopnia zmniejszenia zawartości składników mineralnych w kości ma ogromne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy, ale również osteopenii, czyli prawdopodobnego zagrożenia osteoporozą. Pozwala to na podjęcie intensywnej profilaktyki.

DOsteoporoza - milczący wrógensytometria jest też główną metodą sprawdzania efektów leczenia, pozwala bowiem określić jak zmienia się gęstość mineralna kości pod wpływem leczenia.

Densytometr w BALTICA Wellness & Spa posiada również możliwość badania całego ciała (Total Body), gdzie analizie dodatkowo poddany jest skład ciała z oznaczeniem tkanki tłuszczowej i tkanki kostnej oraz  program pediatryczny (wczesna diagnostyka stanu szkieletu u dzieci).

Artykuł sponsorowany

Autor: Patrycja Bydlińska

Twórczyni lifestylowego i kulinarnego bloga Dailytips.pl. Autorka ponad 1000 artykułów na temat diety, urody i zdrowego stylu użycia. Wielbicielka zwierząt. Współtwórczyni e-magazynu Kakadu. Właścicielka sklepu Talia24.pl z naturalnymi kosmetykami z najdalszych zakątków świata.

TAGI:

Dodaj komentarz