Becikowe

Becikowe

Becikowe

Świadczenie to, jeszcze nie tak dawno temu, wywołało całkiem spore zamieszanie w dyskursie społecznym. W związku z jego wprowadzeniem Roman Giertych twierdził: „Chcemy odmłodzić populację mieszkańców stolicy. Zachęcić jakoś kobiety do rodzenia dzieci”, natomiast Karol Karski mówił, iż jest to „populistyczna gra nienarodzonymi dziećmi”. O czym mowa? Oczywiście o  becikowym. Jego istnienie i zasady funkcjonowania regulują przepisy zawarte w ustawach:

 

  • o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

Czym jest becikowe?

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym, które weszło w życie w 2005 roku, w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ten jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka jest zapomogą wypłacaną rodzicom po przyjściu dziecka na świat i wynosi 1 000 zł.

Czemu „becikowe”?

Kiedy wprowadzano w życie ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, postanowiono w ramach polityki prorodzinnej znaleźć przyjazne określenie na zapomogę wypłacaną rodzicom. Słowa takie jak zasiłek czy właśnie zapomoga raczej kojarzą się mało optymistycznie, stąd też określenie „becikowe” od wyrazu becik, oznaczającego kocyk, czy też pewien rodzaj ocieplanej pierzynki dla malucha.  Termin zyskał sporo zwolenników w latach 2004 – 2005, aby wejść na stałe do mowy dnia codziennego.

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe przysługuje wszystkim świeżo upieczonym rodzicom. Na przyznanie zasiłku nie ma wpływu żadne kryterium dochodowe dla rodziny ani też posiadanie prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Mówiąc konkretniej, becikowe może zostać przyznane:

  • matce
  • ojcu
  • opiekunowi prawnemu

Co istotne, o zasiłek mogą się ubiegać rodzice bądź opiekunowie tylko tych dzieci, które narodziły się po dacie 9 listopada 2005 roku. Bardzo istotną informacją jest fakt, iż o becikowe mogą się upomnieć także rodzice adopcyjni.

Wniosek o uzyskanie becikowego

Na złożenie wniosku o przyznanie becikowego rodzic lub opiekun ma dwanaście kalendarzowych miesięcy od momentu przyjścia dziecka na świat. Dokument należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Nie wystarczy jednakże tylko i wyłącznie sam wniosek. Należy do niego dołączyć takie oto dokumenty:

  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowego
  • dokument stwierdzający tożsamość rodzica bądź opiekuna składającego podanie
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający datę przyjścia na świat

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz