Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Rozwód a separacja – podstawowe różnice

Zarówno rozwód jak i separacja świadczą o tym, że coś złego dzieje się w związku dwojga ludzi. Istnieją jednak fundamentalne różnice między tymi dwoma rozwiązaniami. O ile rozwód jest wyrokiem sądu powodującym, iż mąż i żona  przestają formalnie istnieć jako jedność, o tyle separacja nazywana jest „rozwodem, ale nie do końca”, gdyż nie powoduje rozwiązania więzów małżeńskich.

Nazwisko po rozwodzie

Po uprawomocnieniu rozwodu kobieta, czy rzadziej mężczyzna, ma możliwość powrotu do  poprzedniego nazwiska. Orzeczenie o separacji nie daje takiego prawa. Zmiana nazwiska przebiega na drodze oświadczenia złożonego właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Formalność ta musi zostać dopełniona przed upływem 3 miesięcy od zaprzestania istnienia związku małżeńskiego.

Możliwość zawarcia nowego małżeństwa

Jedną z fundamentalnych różnic pomiędzy rozwodem a separacją, jest fakt iż w pierwszym przypadku można swobodnie zawrzeć ponownie związek małżeński. W trakcie separacji nie jest to możliwe, gdyż więzi prawne wiążące małżonków nadal nie wygasły. Separację  można znieść i tym samym  przywrócić do życia „stary” związek.

Przesłanki

Separacja jest wyrokiem sądowym o wiele łatwiejszym do uzyskania niż rozwód. Wiąże się to z faktem, iż przy separacji nie istnieje potrzeba udowodnienia trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie muszą dowodzić przed sądem braku nadziei na pogodzenie się. Aby uzyskać orzeczenie o separacji wystarczy wykazać, że rozkład pożycia jest zupełny. Ponadto „rozwodu,ale nie do końca” może żądać również małżonek wyłącznie winny rozpadowi związku, co przy prawdziwym rozwodzie jest praktycznie niemożliwe.

Obowiązek wzajemnej pomocy

W trakcie separacji mąż i żona mają obowiązek wzajemnie sobie pomagać, jeżeli istnieje ku temu słusznie uargumentowana potrzeba. Co oczywiste, w wypadku rozwodu na małżonkach nigdy nie ciąży taki obowiązek. Jednakże, prawo mówi swoje, rzeczywistość swoje. Niezwykle trudno jest wykazać że jeden z małżonków ze względów słuszności powinien wesprzeć drugiego. Nie należy poza tym zapominać o alimentach. Okres  wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez jednego z małżonków względem drugiego po rozwodzie wynosi zazwyczaj do 5 lat, aczkolwiek można żądać wydłużenia tego okresu. Przy separacji nie istnieją tego typu ograniczenia.

Koszty separacji i rozwodu

Koszty sądowe w I instancji ,bez przyznawania alimentów, wynoszą przy sprawie o:

  • Sprawa o separację na zgodny wniosek małżonków: opłata stała wniosku – 100 zł , odpis orzeczenia 6 zł od strony
  • Sprawa o separację sporną: opłata stała od pozwu – 600 zł, odpis orzeczenia 6 zł od strony
  • Sprawa o rozwód: opłata stała od pozwu – 600 zł, odpis orzeczenia 6 zł od strony

Koszty za postępowanie apelacyjne są ustalane na tej samej zasadzie. Inne koszty sądowe to :

 

  • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200 zł
  • podział mieszkania do korzystania – 100 zł
  • podziału majątku – do 1000 zł
  • alimenty dla małżonka
  • koszty stawiennictwa świadków oraz opinii biegłych

Wynagrodzenie adwokackie to kwestia indywidualna. Zazwyczaj jest to uzależnione od zakresu zleconych usług, stopnia skomplikowania sprawy czy też czasu jej trwania. Przykładowo gaża adwokata za reprezentowanie klienta przed sądem wynosi od 4 tysięcy zł do nawet 20 tysięcy.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz