Różnice w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Różnice w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Różnice w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Podobno kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Podobno kobiety lubią być księżniczkami ratowanymi przez królewicza na śnieżnobiałym rumaku. Za to na pewno mężczyźni idą później na emeryturę. Niezaprzeczalnym faktem jest, że panie zaczynają pobierać świadczenie po 60 roku życia, czyli 5 lat wcześniej niż panowie.

Reforma emerytalna

Nowy system emerytalny wprowadzony w 1999 roku zreformował sposób naliczania świadczenia. Wysokość emerytury została uzależniona od :

  • sumy , która uzbierała się z wpłacanych składek
  • stażu pracy
  • przewidywanego okresu pobierania świadczenia

Zmiany, które wywołała reforma spowodowała dyskusję na forum publicznym. Zaczęto zastanawiać się jaki wpływ na poziom życia emerytów obu płci ma różnica pułapu wieku w jakim kobiety i mężczyźni mogą przejść „na spoczynek” zawodowy.

Różnice w wieku emerytalnym zdaniem Polaków

Wcześniejsza emerytura pań, a co za tym idzie krótszy staż pracy i zarazem dłuższy okres pobierania emerytury oznaczają większe problemy finansowe na starość. Niektórzy uważają to za dyskryminację, inni za niesprawiedliwość. Jeszcze inny pogląd głosi, że niższy wiek emerytalny to zaleta. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie zatytułowane „Opinie o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn”. W komunikacie z sondażu możemy przeczytać że „w odpowiedzi na pytanie, w jakim wieku kobiety, a w jakim mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę wynika, iż Polacy  chcieliby wcześniej uzyskiwać prawo do pobierania świadczeń emerytalnych, niż zakładają to przepisy ustawowe, oraz że akceptują zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć.”.  Najczęściej  badani deklarowali, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony dla obu płci o 5 lat. Aż 85% ankietowanych uważa, że nasze rodaczki powinny mieć możliwość przejścia na emeryturę już w wieku 55 lat, przy czym zaledwie 34% dopuszcza taki sam wiek w przypadku płci przeciwnej.  Jeżeli chodzi o zdania na temat niższego wieku emerytalnego kobiet, to zdecydowana większość uważa tą zasadę za sprawiedliwą i wskazuje że jest to raczej przywilej niż objaw dyskryminacji. Pojawiają się równocześnie głosy uważające taki stan rzeczy za niesłuszny względem mężczyzn, czy wręcz krzywdzący. Istotny jest fakt, że wiek badanych ma wpływ na udzielane przez nich odpowiedzi. Im więcej lat ma dana osoba „na koncie”, tym chętniej wyraża opinie o zrównaniu wieku emerytalnego oraz wyrównania dysproporcji w wysokości świadczeń. Ponadto poziom poparcia dla zrównania wieku emerytalnego jest najwyższy, gdy jako proponowany moment uzyskania świadczenia podaje się 62 lata.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz