Rak piersi

Rak piersi

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Co 16 Polka zachoruje na tę chorobę. Zachorowalność i umieralność z powodu raka piersi w Polsce z roku na rok wzrasta. Ryzyko choroby jest szczególnie wysokie wśród kobiet, u których wystąpiły przypadki nowotworu piersi u krewnych pierwszego stopnia, czyli np. matki lub siostry.

Wśród czynników ryzyka wymienić można m.in. także wczesny wiek pierwszej miesiączki, późny wiek menopauzy, długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych, późny wiek pierwszej ciąży lub jej brak, a także krótki okres karmienia piersią lub jego brak.

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Co 16 Polka zachoruje na tę chorobę. Zachorowalność i umieralność z powodu raka piersi w Polsce z roku na rok wzrasta. Ryzyko choroby jest szczególnie wysokie wśród kobiet, u których wystąpiły przypadki nowotworu piersi u krewnych pierwszego stopnia, czyli np. matki lub siostry.

Wśród czynników ryzyka wymienić można m.in. także wczesny wiek pierwszej miesiączki, późny wiek menopauzy, długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych, późny wiek pierwszej ciąży lub jej brak, a także krótki okres karmienia piersią lub jego brak.

 

Regularna aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko raka piersi nawet o 30%

Według najnowszych wyników badań prowadzonych przez Michael’a F. Leitzmann’a, opublikowanych na łamach magazynu Breast Cancer Research, siedzący tryb życia można zaliczyć jako kolejny czynnik ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.

Doświadczenie było prowadzone na ogromną skalę , wzięło w nim udział aż 32 269 kobiet i trwało 12 lat. Zdaniem badaczy wnioski płynące z badania jasno wskazują, że regularna aktywność fizyczna uwzględniająca energiczne ćwiczenia ruchowe takie jak aerobik, szybki bieg, tenis, szybki taniec, wpływają na obniżenie ryzyka wystąpienia raka piersi.

Kobiety, które regularnie uprawiały energiczne sporty aerobowe zapadały na raka piersi 30% rzadziej niż kobiety które nie uprawiały energicznych sportów ruchowych, bądź nie ćwiczyły wcale.  Zależność taką zaobserwowano tylko u szczupłych kobiet. U kobiet z nadwagą, które uprawiały energiczne sporty, ryzyko zachorowania na nowotwór piersi nie zmniejszyło się.

Badacze do energicznych aktywności ruchowych zaliczyli również cięższe prace domowe, takie jak sprzątanie podwórza, rąbanie drewna na opał, mycie okien i szorowanie podłogi.

Natomiast lekkie prace domowe takie jak: odkurzanie, ścieranie kurzów, pranie itp. nie wykazały żadnego wpływu na ochronę przed nowotworem.

Mało intensywna aktywność ruchowa taka jak rekreacyjna jazda na łyżwach, spacer, kręgle, lekki trucht również nie pełnią żadnych właściwości ochronnych przed nowotworem piersi.

Zdaniem badaczy ochronne działanie energicznych aktywności ruchowych nie zostało wykazane u kobiet otyłych i z nadwagą, gdyż być może badane kobiety oceniały niewłaściwie swoją aktywność ruchową jako intensywną i energiczną.

Soja zmniejsza ryzyko raka piersi

Jak donosi magazyn Cancer Epidemiology, spożywanie soi w okresie dzieciństwa może znacznie zmniejszyć ryzyko raka piersi w dorosłym życiu. Zdaniem naukowców z US National Cancer Institute włączenie soi do diety wpływa na zmniejszenie ryzyka raka piersi.  Najsilniejszy efekt profilaktyczny odnotowano w przypadku spożywania soi w okresie dzieciństwa. Dieta dziecka w wieku 5-11 lat, bogata w soję może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka raka piersi w dorosłym życiu nawet o 58%.

Jak podkreśla Regina Ziegler prowadząca badania, białe kobiety USA rak piersi dotyka 4-7 razy częściej niż mieszkanki Chin i Japonii, gdzie spożycie soi jest znacznie większe. Na co warto zwrócić uwagę, wśród Azjatek migrujących do Stanów Zjednoczonych ryzyko raka piersi z pokolenia na pokolenie rośnie, dochodząc do poziomu ryzyka jakie występuje u białych amerykanek. Stąd przypuszczenie, iż czynniki zewnętrzne, środowiskowe mają wpływ na niższy wskaźnik nowotworów piersi w Chinach i Japonii, a nie czynnik genetyczny.

Naukowcy przeprowadzili wywiad dotyczący spożycia soi w okresie dzieciństwa wśród 966 zdrowych kobiet i 597 kobiet z rakiem piersi. Większe spożycie soi w okresie dzieciństwa łączyło się z mniejszym ryzykiem raka piersi. U kobiet, które jako dzieci regularnie spożywały dużo soi (więcej niż raz w tygodniu) ryzyko raka piersi było 58% niższe w porównaniu z kobietami o najmniejszym spożyciu soi w dzieciństwie.

Natomiast przy regularnym spożyciu soi w życiu dorosłym odnotowano spadek ryzyka raka piersi o 25%.

Mechanizm działania soi nie jest do końca poznany. Naukowcy zdrowotne właściwości przypisują izoflawonoidom, które są fitoestrogenami, czyli naturalnymi, słabymi hormonami pochodzenia roślinnego. Być może izoflawonoidy powodują zmiany w tkance piersi w okresie dzieciństwa, które zmniejszają wrażliwość komórek na działanie czynników karcynogennych.

Jest to pierwsze doświadczenie naukowe badające wpływ przyjmowania soi w okresie dzieciństwa na ryzyko raka piersi w dorosłym życiu, dlatego tez potrzebne są dalsze badania potwierdzające wnioski płynące z dotychczasowych.

Polifenole w oliwie z oliwek działają antynowotworowo

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (Extra-virgin), tłoczona na zimno, jest bogatym źródłem polifenoli. Hiszpańscy naukowcy podzielili oliwę z oliwek na poszczególne frakcje i badali wpływ każdej z nich z osobna na komórki nowotworu piersi w warunkach laboratoryjnych.  Zauważono, że wszystkie frakcje zawierające polifenole wykazywały silne działanie na hamowanie genu HER2.

Polifenole są organicznymi związkami chemicznymi występującymi w roślinach. Do grupy tych substancji zalicza się taniny, ligniny i  dotychczas najlepiej poznane flawonoidy. Naukowcy od dłuższego czasu interesują się czynnością biologiczna polifenoli i ich wpływem na zdrowie. Diecie bogatej w te substancje przypisuje się właściwości antynowotworowe, przeciwzapalne i protekcyjne w chorobach układu krążenia.

Gen HER2 w jądrze komórkowym jest odpowiedzialny za powstawanie białka HER2 na powierzchni komórki.

Białko HER2 jest receptorem występującym zarówno w normalnych, zdrowych komórkach jak i komórkach nowotworowych. W tych ostatnich może występować w nadmiarze, mówimy wówczas o nadekspresji HER2, co ma miejsce w ok. 20% przypadków raka piersi. HER2 jest receptorem umożliwiającym komunikację między komórką w obrębie, której występuje i środowiskiem ją otaczającym. Odpowiada za odbieranie i przekazywanie do komórki sygnału pobudzającego jej rozmnażanie i wzrost. W przypadku komórek nowotworowych, gdy występuje nadekspresja HER2, powierzchnia komórki jest obładowana receptorami HER2 i każdy z nich przesyła do wnętrza komórki informacje o potrzebie wzrostu i podziału, na skutek czego następuje szybki przyrost masy guza nowotworowego.

Pacjentki u których zdiagnozowano nadekspresję HER2 mają gorsze rokowania, gdyż nowotwór jest mniej wrażliwy na stosowaną terapię.

Wyniki nowych badań naukowych dają szansę na stworzenie leku będącego skutecznym w leczeniu nowotworu charakteryzującego się nadekspresją genu HER2.

Javier Menendez z Katalońskiego Instytutu Onkologii informuje, że nowe odkrycie po raz pierwszy wskazuje, że kompleks polifenoli zawarty w oliwie z oliwek zdecydowanie tłumi nadaktywność genu HER2 w komórkach nowotworowych piersi.

Jak podkreślają naukowcy efektów osiągniętych w warunkach laboratoryjnych nie można powtórzyć poprzez zwiększone spożywanie oliwy z oliwek, ze względu na bardzo dużą koncentrację składników aktywnych w testowanym preparacie.

Wyniki badania staną się podłożem do dalszych doświadczeń mających na celu stworzenie nowego, skutecznego i bezpiecznego leku w terapii raka piersi.

Bogata w dobroczynne polifenole, nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy jest tylko oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, tłoczona na zimno. Oliwa wykazuje działanie dla zdrowia pod warunkiem, że jej nie podgrzewamy i stosujemy tylko na zimno.

Pietruszka w walce z rakiem piersi

Jak donosi magazyn Cancer Prevention Research badania na szczurach przeprowadzone przez naukowców z University of Missouri wykazały, że Apigenina – substancja pozyskiwana z pietruszki, hamuje rozwój i wzrost guzów nowotworowych piersi.

Apigenina znajduje się w dużej ilości w pietruszce, ale znajdziemy ją także w selerze, pomarańczach i jabłkach.

Zdaniem Dr. Hyder’a prowadzącego badania, apigenina blokuje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych wokół guza nowotworowego, przez co hamuje dostęp substancji odżywczych do komórek nowotworowych i dzięki temu zatrzymuje rozwój guzów.

Alkohol zwiększa ryzyko nawrotu nowotworu piersi

Wyniki badań opublikowane w kwietniowym wydaniu American Journal of Epidemiology sugerują, iż spożywanie alkoholu przez kobiety, u których wykryto nowotwór w jednej piersi może znacznie zwiększyć ryzyko raka w drugiej piersi.

Naukowcy z Mount Sinai Hospital w Toronto pod przewodnictwem Dr Julii A. Knight badali wpływ alkoholu i palenia papierosów na nawrót choroby nowotworowej u kobiet, u których wykryto wcześniej rak piersi.

W badaniu wzięło udział 2107 kobiet, u których w przeszłości zdiagnozowano nowotwór piersi. Naukowcy przeprowadzili wywiad wśród pacjentek odnośnie palenia papierosów i ilości spożywanego alkoholu.

Wyniki badań nie wykazały wyraźnego wpływu palenia papierosów na wzrost ryzyka nowotworu w drugiej piersi. Natomiast naukowcy zauważyli, iż regularne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko raka w drugiej piersi nawet 30%.

Mechanizm działania alkoholu na wzrost ryzyka nowotworu piersi nie jest do końca poznany. Zdaniem dr Julii A. Knight niezbędne są dalsze badania nad wpływem alkoholu na nawrót choroby nowotworowej. Być może są pewne czynniki genetyczne warunkujące działanie alkoholu, lub inne nawyki żywieniowe, które w połączeniu ze spożywaniem alkoholu mają negatywny wpływ na zdrowie.

Jest to kolejne badanie, którego wyniki wskazują, że zmiana sposobu życia i odżywiania może mieć istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka u kobiet.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce na raka piersi umiera rocznie 5 tysięcy kobiet. Nowoczesne metody wczesnego wykrywania i terapii choroby doprowadziły do spadku umieralności w wyniku nowotworu piersi.

Jak dodaje dr Knight, bazując na tym co wiemy, generalnie kobiety powinny unikać regularnego spożywania alkoholu, zwłaszcza w większych ilościach.

Konsekwencje związane ze zwiększonym spożyciem alkoholu dotyczą wielu aspektów zdrowia kobiety. Wpływa on na obciążenie wątroby, zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi i nawrotu choroby nowotworowej oraz jak sugerują niektóre badania może podwoić ryzyko nowotworu endometrium.

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka piersi o 59 %

Najnowsze wyniki badań opublikowane na łamach Archives of Internal Medicine wskazują, że karmienie piersią może ochronić kobiety z grupy ryzyka (obciążone dziedziczną skłonnością do raka piersi) przed rakiem piersi, zmniejszając prawdopodobieństwo choroby prawie o 60 %.

Zdaniem naukowców karmienie piersią nie tylko jest niezwykle ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju niemowlęcia, ale także dla zdrowia mam, u których występował rak piersi u krewnych (pierwszego stopnia).

„To dobra informacja dla kobiet z rodzinną historia choroby” podkreśla  Dr Alison Stuebe z  University of North Carolina. Okazuje się, ze sama natura daje nam tak prosty sposób umożliwiający znaczne zmniejszenie ryzyka choroby.

Prawdopodobieństwo choroby nowotworowej zostaje zredukowane o ponad 50% już po 3 miesiącach karmienia piersią.

Nadal nieznane są mechanizmy wpływu karmienia piersią na redukcję ryzyka raka piersi wśród kobiet z dziedziczną skłonnością do choroby. Zdaniem naukowców możliwe jest, że nie karmienie piersią  zaraz po porodzie prowadzi do stanów zapalnych, które mogą spowodować zmiany w tkance piersi, co w późniejszym czasie może skutkować rakiem piersi.

Stres i osamotnienie zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu piersi

W kontekście profilaktyki nowotworów od razu na myśl nasuwają się okresowe badania, prawidłowa dieta i aktywność fizyczna. Tymczasem zdrowy tryb życia to także umiejętność radzenia sobie ze stresem i poczucie wsparcia najbliższych oraz przynależności do społeczeństwa. W świetle wyników najnowszych badań naukowców z uniwersytetu w Chicago, ten psychologiczny i społeczny aspekt choroby wydaje się być równie ważny co dieta i aktywność fizyczna.

Zdaniem badaczy stres i izolacja społeczna może ponad trzy-krotnie zwiększyć ryzyko nowotworu piersi. Prowadzi również do znacznego wzrostu ilości i wielkości guzków, co ma najprawdopodobniej związek z zachwianiem równowagi hormonalnej organizmu.

Prace badawcze prowadzono na szczurach, które poddawano sytuacjom stresowym wywoływanym przez zapach drapieżnika. Część zwierząt odizolowano od pozostałych. Zaobserwowano, że szczury żyjące w odosobnieniu gorzej radzą sobie ze stresem i dłużej dochodzą do siebie (mają wyższe stężenie hormonu stresu we krwi) niż szczury żyjące w grupie. Izolowane zwierzęta stawały się coraz bardziej zestresowane, sprawiając wrażenie zaniepokojonych i niepewnych. Znacznie częściej obserwowano u nich pojawienie się zmian nowotworowych o charakterze złośliwym. Jak podkreślają naukowcy, czynnik społeczny i psychologiczny był nawet silniejszy niż wysokokaloryczna dieta.

Zdaniem prof.  McClintock, prowadzącej badania, problematyka nowotworów jest niezwykle skomplikowana i należy na nią spojrzeć z różnych perspektyw, nie tylko biologicznej ale również psychologicznej i społecznej.

Źrodło: http://news.uchicago.edu/news.php?asset_id=1805

 

Patrycja Bydlińska


Autor: Patrycja Bydlińska

Twórczyni lifestylowego i kulinarnego bloga Dailytips.pl. Autorka ponad 1000 artykułów na temat diety, urody i zdrowego stylu użycia. Wielbicielka zwierząt. Współtwórczyni e-magazynu Kakadu. Właścicielka sklepu Talia24.pl z naturalnymi kosmetykami z najdalszych zakątków świata.

Dodaj komentarz