Najczęstsze błędy popełniane w CV

Najczęstsze błędy popełniane w CV

Najczęstsze błędy popełniane w CV

CV jest pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą. Bardzo ważne jest aby napisać je umiejętnie i umieścić w nim najważniejsze informacje. Bywa, że kiepsko napisany życiorys może zatrzeć dobre wrażenie jakie powinno wywołać doświadczenie czy osiągnięcia kandydata. Poza zachowaniem starannej formy i umieszczeniem klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych, powinno się pamiętać o jeszcze kilku sprawach.

Fałszywe informacje

 

Czasem kandydaci ubiegający się o pracę podają w CV fałszywe informacje lub delikatnie mijające się z prawdą. Najczęściej dotyczy to zakresów obowiązków na poprzednich stanowiskach, oraz zainteresowań. Zachowania takie nie mają sensu, ponieważ prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Informacje umieszczone w życiorysie są weryfikowane  podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a wszelkie rozbieżności i fałszywe dane raczej nie stawiają kandydata w dobrym świetle. Czasem, osoby rekrutujące dzwonią również do poprzedniego pracodawcy osoby ubiegającej się pracę. Udzielone przez niego referencje mogą ujawnić prawdę na temat zakresu zadań i obowiązków.

Brak precyzyjnych danych

Informacje podawane w CV zazwyczaj okazują się dość ogólne i stosunkowo nieprecyzyjne. Na przykład należy unikać opisywania:

  • znajomości języka obcego bez podania jej poziomu znajomości
  • umiejętności obsługi komputera bez podania jakich programów ona dotyczy i stopnia ich poznania
  • czasu zatrudnienia bez podania dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy. Powinno się pamiętać, aby poza rokiem podać również miesiąc.

Nieuporządkowany życiorys

Bardzo źle widziane są CV w których brakuje jednolitej struktury i uporządkowania.
Absolutnie niedopuszczalne jest aby treść dotycząca wykształcenia przeplatała się z informacjami o doświadczeniu zawodowym czy umiejętnościach. Uważa się że najlepiej poprzypisywać dane do konkretnej kategorii, przykładowo:

  • dane personalne
  • wykształcenie
  • doświadczenie
  • umiejętności
  • zainteresowania

Zbędne informacje w CV

W CV nierzadko można wyłowić informacje, które są zupełnie zbędne dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Nie ma żadnej potrzeby, aby pisać jak nazywają się dzieci oraz jakie zwierze się posiada. Również informacja o ukończeniu szkoły podstawowej jest nieistotna, zwłaszcza jeżeli kandydat ukończył szkołę średnią, studium czy studia wyższe.  Należy poza tym unikać nazbyt szczegółowego rozpisywania się o ścieżce zawodowej. Najlepiej jest pomijać te prace, które nie mają żadnego znaczenia dla stanowiska o które się ubiegamy.

Błędy, błędy, błędy

Po pierwsze, podstawową zasadą jest unikanie wszelkich błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, etc. Osoba czytająca CV lub przyszły pracodawca może odnieść w przeciwnym wypadku wrażenie, że dany człowiek jest mało staranny, niedokładny czy nieuważny.  Niezwykle istotne jest, aby poprawnie wpisać nazwę firmy, w której staramy się o pracę. Pomyłki takie mają miejsce zadziwiająco często.

Brak odwróconej chronologii w życiorysie

Przy opisywaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej stosunkowo często kandydaci na początku wymieniają najbardziej odległe w czasie, a dopiero później aktualne zdarzenia i osiągnięcia. Jest to błąd, gdyż powinno zaczynać się wręcz przeciwnie, czyli od ostatniej pracy czy ostatnio ukończonej szkoły, a więc najbardziej aktualnych informacji.

Zbyt długie lub zbyt krótkie CV

CV powinno być długie na jedną lub dwie strony formatu A4. Nie jest dobrze gdy życiorys jest zbyt krótki bądź zbyt długi. Przy opisywaniu kwalifikacji i doświadczenia należy wykazać się umiarem i zdroworozsądkowym myśleniem. W sytuacjach gdy nie ma się zbyt rozbudowanej kariery zawodowej warto wzbogacić dokument o informacje dotyczące wolontariatu, wygranych konkursów, kursów czy cech osobowych. Jeśli natomiast doświadczenie zawodowe jest bogate i rozległe, warto dokonać selekcji i opisać tylko te stanowiska, które mogą mieć znaczenie w kontekście pracy.

Zdjęcie w CV

Istotną kwestią jest fotografia dołączana do CV. Niedostosowanie zdjęcia do do powagi i znaczenia dokumentu to jeden z najczęstszych błędów, który niejednokrotnie owocuje odrzuceniem w trakcie procesu rekrutacji.  Odpowiednie zdjęcie kreuje dobry wizerunek potencjalnego pracownika dlatego też niedopuszczalne jest umieszczanie fotografii z wakacji, imprez czy przedstawiających grupę ludzi.

Anna Wroniszewska


Dodaj komentarz